ทำอย่างไร? ให้เครื่องจักรไม่เสีย (ซ้ำซาก) Breakdown Analysis

เครื่องเสีย แน่นอนว่านี้คือปัญหา การทำให้เครื่องจักรกลับคืนสภาพมาเดินได้อีกครั้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้อง รีบจัดการให้เร็วที่สุด หลังจากที่เครื่องกลับมาเดินได้อีกครั้งเราอาจลืมมันไปว่าเคยเกิดอะไรขึ้น แล้วรอพบกับการเสียครั้งใหม่ที่จะตามมา คำถามคือว่า “ทำไมเครื่องจึงเสีย” นั่นคือปริศนา?  การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาว่า “ทำไม เครื่องจึงเสีย” จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำหลังจากที่เครื่องจักรกลับมาเดินได้อีกครั้ง หลักสูตรนี้จะเปิดมุมมองที่เป็นพื้นฐานที่สุดของการที่เครื่องจักรเสียเพื่อ ให้เข้าใจและสามารถจัดการกับปัญหาสุดคลาสสิคนี้ได้อย่างอยู่หมัด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุของเครื่องจักรที่เสียได้
 • เพื่อหามาตรการป้องกันเครื่องจักรเสียไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
 • เพื่อให้เกิดการคิดแบบวิเคราะห์
 • เพื่อให้สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรเสียลง

หัวข้อการอบรม

 1. การคิดเชิงวิเคราะห์
 2. ความหมายของเครื่องจักรเสีย
 3. ความหมายของชิ้นส่วนที่สึกหรอเสียหาย
 4. ปัจจัยที่ทำให้เครื่องจักรเสีย
 5. สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสีย
 6. การเก็บข้อมูลเครื่องจักรเสีย
 7. การวิเคราะห์สาเหตุของเครื่องจักรเสีย
 8. แนวทางการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ
วิธีการสัมมนา การบรรยายตัวอย่าง
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้จัดการซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างานซ่อมบำรุง, ช่าง, ผู้ที่สนใจ
ระยะเวลาสัมมนา 1 วัน
วิทยากร บรรณวิท มณีเนตร


                                                                                                                                                      Member TPMthai

                                                                                                    Contact Us


  Instagram

Address:   11/3   ถนนพระยาสุเรน,
               แขวงสามวาตะวันตก, เขตคลองสามวา.
               กรุงเทพฯ    10510
Telephone:      02-171-0211
FAX:      02-171-0209
Others:     085-131-1083
E-mail:      admin@tpmthai.com